Nhà máy

Công ty TNHH Đầu Tư & Xuất Khẩu Quốc Cường hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu cà phê nhân và cà phê rang xay. Nhà máy đặt tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, là một tỉnh có nguồn cà phê phong phú, cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu hơn 450 ngàn tấn cà phê nhân hàng năm.Tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, chúng tôi kết nối trực tiếp với nông dân, khuyến khích nông dân canh tác bền vững, chỉ thu hoạch khi trái đã chín và phơi nguyên trái, không xát dập.Thế mạnh của chúng tôi nằm ở kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng từ hệ thống nông dân được liên kết đến khi sản phẩm được giao đến các đối tác của mình thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban từ khâu thu mua đầu vào, quản lý chất lượng, chế biến đến công đoạn rang xay thông qua triết lý quản lý dựa trên sự cam kết của con người và cam kết về chất lượng.Chúng tôi áp dụng chế độ quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhất để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về các sản phẩm của mình. Chúng tôi đầu tư đầy đủ máy móc từ hệ thống phân loại, loại tạp chất, hệ thống sấy để có được sản phẩm đầu ra tốt nhất cho mụch đích rang xay.